Tin dành cho cổ đông

22/03/2018 | 36 Lượt xem

Báo cáo thường niên năm 2017

30/01/2018 | 267 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

28/09/2017 | 376 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-NCTS ngày 28/09/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

30/08/2017 | 642 Lượt xem

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) thông báo trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017.

08/08/2017 | 603 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/08/2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017.

26/07/2017 | 446 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

26/05/2017 | 610 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khóan NCT) trân trọng thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 702 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 620 Lượt xem

NCT công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/NCTS về việc bầu Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/04/2017.

Tìm thấy 47 kết quả
ĐầuPrev12345NextCuối