Tin dành cho cổ đông

26/05/2017 | 186 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khóan NCT) trân trọng thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 350 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 252 Lượt xem

NCT công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/NCTS về việc bầu Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/04/2017.

25/04/2017 | 200 Lượt xem

TCT Hàng không VN - CTCP đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT

25/04/2017 | 205 Lượt xem

NCTS công bố Nghị quyết của HĐQT về công tác nhân sự của HĐQT Công ty

26/01/2017 | 119 Lượt xem

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

29/12/2016 | 66 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) trân trọng công bố thông tin về công tác nhân sự của công ty theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT/NCTS ngày 28/12/2016.

20/10/2016 | 75 Lượt xem

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

20/10/2016 | 67 Lượt xem

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

12/10/2016 | 66 Lượt xem

Thông báo chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2016

Tìm thấy 40 kết quả
ĐầuPrev1234NextCuối