Tin dành cho cổ đông

28/09/2017 | 154 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Quyết định số 15/QĐ/HĐQT-NCTS ngày 28/09/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

30/08/2017 | 412 Lượt xem

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) thông báo trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017.

08/08/2017 | 411 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/08/2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017.

26/07/2017 | 261 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

26/05/2017 | 438 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khóan NCT) trân trọng thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 549 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 448 Lượt xem

NCT công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/NCTS về việc bầu Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/04/2017.

25/04/2017 | 360 Lượt xem

TCT Hàng không VN - CTCP đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT

25/04/2017 | 345 Lượt xem

NCTS công bố Nghị quyết của HĐQT về công tác nhân sự của HĐQT Công ty

26/01/2017 | 236 Lượt xem

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Tìm thấy 44 kết quả
ĐầuPrev12345NextCuối