Tin dành cho cổ đông

08/08/2017 | 181 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT/NCTS ngày 08/08/2017 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2017.

26/07/2017 | 128 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

26/05/2017 | 329 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khóan NCT) trân trọng thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 424 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT/NCTS ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016.

27/04/2017 | 346 Lượt xem

NCT công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/NCTS về việc bầu Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 26/04/2017.

25/04/2017 | 267 Lượt xem

TCT Hàng không VN - CTCP đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT

25/04/2017 | 272 Lượt xem

NCTS công bố Nghị quyết của HĐQT về công tác nhân sự của HĐQT Công ty

26/01/2017 | 172 Lượt xem

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

29/12/2016 | 110 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) trân trọng công bố thông tin về công tác nhân sự của công ty theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT/NCTS ngày 28/12/2016.

20/10/2016 | 134 Lượt xem

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Tìm thấy 42 kết quả
ĐầuPrev12345NextCuối