Gia hạn thời gian và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2051 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và gửi Thông báo mời họp đến Quý Cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

1. CBTT- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức DHDCD 2021 - NCT.pdf 

2. NCT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021.pdf 

Trân trọng!


Tag : NCTS


Liên kết ngoài