Thông báo để cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020 140 Lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo về việc để cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng! 


Thông báo đề cử - ứng cử TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - NCT.pdf

Tag :


Liên kết ngoài