CBTT - Nghị quyết HĐQT về kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

18/03/2020 896 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT công ty số 03/NQ-HĐQT/NCTS ngày 18/03/2020 về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cụ thể: 

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): 08/04/2020.

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 04/2020.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Văn phòng Công ty - Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


CBTT-NQ HĐQT.NCTS về họp ĐHĐCĐ 2020.pdf

Tag :


Liên kết ngoài