CBTT - Miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng BKS

22/05/2019 1165 Lượt xem

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông Đặng Huy Khôi

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2019

2. Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Hồng Sơn

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2019

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


 

CBTT_NCT_Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020.pdf

Tag :


Liên kết ngoài