Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

19/04/2019 1419 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2019.pdf

Trân trọng!


Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2019.pdf

Tag :


Liên kết ngoài