Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/04/2017 1320 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - NCT.pdf

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - NCT.pdf

Trân trọng!1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - NCT.pdf

Tag :