CBTT - Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

24/04/2017 875 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể gồm có các tài liệu sau:

1. Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty.

2. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm

Ngày công bố: 24/04/2017

Trân trọng!

 

CBTT- Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.pdf

Tag :