NCTS công bố Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

09/03/2019 1128 Lượt xem

Kính gửi quý cổ đông

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 29/03/2019  

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2019

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


CBTT-NQ HĐQT - Ngày chốt quyền họp ĐHĐCĐ 2019.pdf

Tag :


Liên kết ngoài