Thông báo trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2018

12/09/2018 1027 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2018, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả: 40% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng).

- Thời gian chi trả: Từ ngày 28/09/2018.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


 

NCT_Thông báo trả cổ tức tạm ứng lần 1 Năm 2018.pdf

Tag :


Liên kết ngoài