Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2018

14/08/2018 1463 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài ( Mã chứng khoán: NCT) trân trọng công bố Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT/NCTS ngày 14/08/2018 về việc chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2018.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Ngày công bố: 14/08/2018

Trân trọng./.


NQ12-2018-NQ-HĐQT-NCTS VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC TẠM ỨNG LẦN 1 2018.pdf

Tag :


Liên kết ngoài