Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

23/04/2018 899 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài ( Mã chứng khoán: NCT) trân trọng công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018 ngày 23/04/2018, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2018 và Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài năm 2018.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Nghị quyết số 0118-NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 01.2018-BB-ĐHĐCĐ ngày 23.04.2018.pdf

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018.pdf

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DVHH NỘI BÀI 2018.pdf

Ngày công bố: 23/04/2018

Trân trọng./.
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DVHH NỘI BÀI 2018.pdf

Tag :


Liên kết ngoài