Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

12/04/2018 1641 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài ( Mã chứng khoán:NCT) trân trọng thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, Tầng 2 - Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài - xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn - Tp Hà Nội

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Thông báo và Tài liệu Đại hội tại tập tin đính kèm.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018.pdf

2. TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2018.rar

3. Bao cao tai chinh da kiem toan 2017.pdf

Ngày công bố: 12/04/2018

Trân trọng!


Bao cao tai chinh da kiem toan 2017.pdf

Tag :


Liên kết ngoài