Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

29/06/2022 714 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Công văn số 4004/UBCK-PTTT ngày 27/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tỷ lệ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của NCT là 30%.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

1. 20220628 - NCT - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.pdf 

2. VSD - Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.pdf 

Trân trọng!Tag :


Liên kết ngoài