Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên nám 2018 và ngày dự kiến họp

08/03/2018 1501 Lượt xem

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 và ngày dự kiến họp, cụ thể.

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ): 28/03/2018

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng./.


Thông báo và Nghị quyết số 01-NQ-HĐQT-NCTS ngày 07-03-2018 về ĐHĐCĐ thường niên 2018.pdf

Tag :


Liên kết ngoài