Trang thiết bị kỹ thuật

Diện tích kho hàng Nội bài 

 

STT

Kho hàng Nội địa

Kho hàng Quốc tế

Hàng đi

Hàng đến

Hàng đi

Hàng đến

1

1,280 m2

3,200 m2

2,560 m2

5,760 m2

Tổng

4,480 m2

8,320 m2

12,800 m2

 

Trang thiết bị phục vụ hàng hoá 

 

STT

Trang thiết bị

Số lượng

Ghi chú

1

Kho lạnh Cold room – CBB1000SD Italy

01

    Nhiệt độ: 2=> 15oC

    Dung tích: 64 m3

Kíchthước:LxWxH:655x350x270cm          

KT cửa:WxH: 250x200cm

2

Kho đông lạnh Freezer room – Kirby US

01

     Nhiệt độ:  <-10C    

     Dung tích: 30 m3

Kíchthước:LxWxH:600x240x240cm        

KT Cửa:   WxH: 140x180cm

 

      

3

Kho lạnh Cool room – Costan Italy

01

      Nhiệt độ:    15=> 25oC

      Dung tích:  8 m3

      Kích thước:   LxWxH:210x210x240cm;

      KT cửa: WxH: 70x180cm

 

         

4

Kho lạnh Cold room

03

      Nhiệt độ: 2=> 15C

                     -9=> 2o

                      0=> 2C

       Dung tích: 28,6 m3

       Kích thước: Container 20ft

5

Forklift

28

Kiểm định hàng năm

6

Dolly

184

Kiểm định hàng năm

7

Work Station

02

   Kiểm định hàng năm

8

Cân ( 150 Kgs )

04

   Kiểm định hàng năm

9

Cân ( 1 – 3 tons)

14

   Kiểm định hàng năm

10

Cân ( 10 tons )

02

Kiểm định hàng năm

11

Cân ( 20 tons )

01

 Kiểm định hàng năm

12

Hệ thống Camera

90

            

13

Kho hàng giá trị

02

 

14

Khu vực hàng nguy hiểm

02

 

15

Khu vực hàng động vật sống

02

 

 


Tag :