Chuyển hàng về thành phố

Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa về thành phố, xin vui lòng gửi phiếu yêu cầu “chuyển hàng về kho thành phố” hoặc công văn “chuyển hàng về kho thành phố” dài hạn  đến Đội phục vụ hàng nhập.

Một số loại hàng sau không được nhận tại kho thành phố (trừ khi có thỏa thuận cụ thể):
                -      Hàng động vật sống
                -      Hàng dễ hư hỏng
                -      Hàng nguy hiểm
                -      Một số loại hàng đặc biệt khác: HUM, VAL…

Địa chỉ liên hệ:

              Đội phục vụ hàng nhập

- Địa chỉ:                                Sân bay quốc tế Nội Bài
- Email:                                  tracing.imp@noibaicargo.com.vn
- Điện thoại:                           (04) 35 840 905 máy lẻ 3342/ 3345
- Fax:                                     (04) 38 840 488
     


Tag :